Miroljubiva zemljoradnja

Zlatno pravilo glasi: “Što ne želiš da netko učini Tebi, ne čini ni Ti drugome!” Princip koji se može primijeniti u svakoj prilici pa tako i u odnosu na biljke, životinje, minerale..ponovno se učimo jedinstvu čovjeka, prirode i životinja, jedinstvu koje smo zaboravili, a bez kojeg život na planetu Zemlji nije moguć…jednim malim dijelom vraćamo dug prirodi…

Naučimo više